top of page

DIGITAL

158910153_119272533489140_58153891360828

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

1. UVOD

Za vreme korišćenja portala Balkan Myusic primenjuju se ovde navedeni Opšti uslovi korišćenja, kao i svi važeći i primenljivi zakoni na teritoriji Republike Srbije. City Records d.o.o. zadržava pravo promene ovih Opštih uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Promene stupaju na snagu trenutkom objave na web stranici www.cityrecords.rs i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. Korišćenjem usluga portala Balkan Myusic, prihvatate ove Opšte uslove korišćenja.

2. OSNOVNI POJMOVI

Korisnik je fizičko ili pravnoi lice koje se prijavi i kupuje sadržaj na našem portalu Balkan Myusic, a koji je portal firme City Records d.o.o.

3. LIČNI PODACI I POSLOVNA SPOSOBNOST

Prihvatanjem Opštih uslova korišćenja, Korisnik izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, te da ne postoje nikakve poznate mu prepreke za naručivanje i kupovinu putem internet prodavnice. City Records d.o.o. prikuplja samo osnovne podatke koji su neophodni za ispunjavanje obveza. City Records d.o.o. čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, email, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, te će oni biti korišćeni samo u svrhu isporuke zahtevanog sadržaja. Korišćenjem ove usluge, saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni u cilju realizacije posla i u skladu sa ovim Opštim uslovima korišćenja.

4. KUPOVINA MUZIČKOG SADRŽAJA

Na web portalu, koji se nalazi na adresi www.balkanmyusic.com , moguće je pretplatiti se na sadržaj. Pre kupovine, potrebno je registrovati se na portalu, za šta je potrebno upisati tražene podatke. Potvrda registracije ostvaruje se linkom koji će korisnik dobiti na ličnu adresu elektronske pošte(e-mail adresu). Plaćanje zahtevanog sadržaja moguće je obaviti platnim karticama (Visa, Master card i Maestro, Diners). Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada City Records primi potvrdu da je određeni iznos uplaćen. Pretplatu je moguće ostvariti na 30 dana, prema važećem cenovniku istaknutom na stranici za Pretplatu. U slučaju gore navedene uplate, Korisnik odgovara i snosi rizik za tačnost i istinitost dostavljenih podataka, jer će City Records, u slučaju potrebe, izvršiti povrat sredstava prema dostavljenim podacima. Kada plaćanje bude izvršeno i potvrđeno, City Records će korisnicima koji su se pretplatili omogućiti pristup sadržaju koji će se naći u prodaji tokom perioda trajanja pretplate.

5. PLAĆANJA

5a. VERIFIKACIJA

Korisnicima koji ostvare pravo na besplatnih mesec dana od aktivacije, City Records će inicijalno zadužiti platnu karticu na simboličan iznos od 100 dinara koji će biti refundiran u roku od 24 sata.

5b. PLAĆANJA

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

6. PODACI O MUZIČKOM SADRŽAJU

Podaci o muzičkom sadržaju su dostupni na stranicama Web portala Balkan Music, na adresi www.balkanmyusic.com

7. DOSTAVA

Muzički sadržaj će korisniku biti dostupan online, nakon pristupa Web portalu koji se nalazi na adresi www.balkanmyusic.com

8. REKLAMACIJE U SLUČAJU GREŠKE PRILIKOM KUPOVINE

U slučaju pogrešno zahtevanog sadržaja od strane korisnika, procedura je sledeća: Korisnik je dužan da obavesti City Records d.o.o. o nastaloj grešci putem e-maila:support@balkanmyusic.com, dopisom na adresu Neznanog junaka 1, 11040 Beograd ili putem telefona na broj 0652255055. Rok za rešavanje reklamacije je 30 dana.

9. POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju povraćaja sredstava korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, City Records d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev City Records d.o.o. obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
 

10. PROVERA STATUSA ZAHTEVANOG SADRŽAJA

Status zahtevanog sadržaja možete proveriti svakog radnog dana (ponedeljak-petak) od 08-16h, pozivom na Tel: 0652255055 ili putem E-mail: support@balkanmyusic.com

11. PRAVO NA RASKID UGOVORA

Korisnik ima pravo na raskid ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

12. OSTALI USLOVI

Kupovinu muzičkog sadržaja na web portalu može obaviti jedino punoletno lice, lice starije od 18 (osamnaest) godina.

 

City Records d.o.o. ima pravo jednostrano promeniti Opšte uslove prodaje bez prethodne najave.

 

City Records d.o.o. ne odgovara za eventualnu štetu ili gubitke nastale korišćenjem ove multimedijalne prodaje, te korišćenjem informacija s ove internet stranice u svrhe koje izlaze van okvira njihove predviđene namene.

 

13. SUDSKA NADLEŽNOST

Za sve sporove koji bi mogli nastati zbog korišćenja internet stranice, nadležan je sud u Beogradu. Korišćenjem naših internet stranica, Korisnik potvrđuje da je upoznat s opštim uslovima korišćenja stranice, te da ih u celosti prihvata kao sastavni deo ugovora.

Screenshot%202021-04-06%20at%2015.02_edi
Fortus-media-logo-horizontalni-logo-310x

PARTNERI NA DIGITALNOJ PLATFORMI BALKAN MYUSIC

%C3%A2%C2%80%C2%94Pngtree%C3%A2%C2%80%C2
bottom of page